Onderwijsgroep Amstelland

De Roelof Venema School behoort tot Onderwijsgroep Amstelland.

Amstelland Onderwijs
'
Binnen Onderwijsgroep Amstelland stimuleren wij kinderen zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, open wereldburgers. Kansengelijkheid is daarbij het uitgangspunt. Ons onderwijs kent een balans tussen persoonsvorming, socialisatie en kennis, met de kerndoelen als stevige basis waarbij we inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften. We willen de kinderen optimaal uitdagen en met plezier laten leren'

Identiteit
Op al onze scholen heeft de levensbeschouwelijke vorming een belangrijke plek. Nadenken over het leven helpt om dieper bij jezelf te komen. Het inspireert leerlingen om de kernwaarden dicht bij zichzelf te brengen, zich eigen te maken. Iedere school is bijzonder en mag en kan hier zijn eigen invulling aan geven. Een invulling die past bij het team, de geschiedenis van de school en de populatie. 

De missie van Onderwijsgroep Amstelland is:
'Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot wereldburgers, waarbij zij als individu zo optimaal mogelijk leren en zich leren te verhouden tot zichzelf, de ander en de aarde'. 

Meer info: www.onderwijsgroepamstelland.nl