Onderwijsgroep Amstelland

De Roelof Venema School behoort tot Onderwijsgroep Amstelland.

Onderwijsgroep Amstelland stelt zich tot doel binnen een samenhangend beleid onderscheidend christelijk onderwijs te bieden, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

Als bijzondere instelling doen we dit in het licht van de bijbel. Ons handelen wordt vanuit deze beginselen gericht op: christelijk onderwijs voor kinderen van ouders die daarvoor uit overtuiging kiezen. Daarnaast stellen onze scholen zich open voor kinderen van ouders die daarvoor om andere redenen kiezen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of financiële draagkracht. Dit onderwijs komt tot stand met behulp van goed bereikbare, volwassen scholen, die in staat zijn veiligheid, continuïteit en kwaliteit te garanderen".

Meer info: www.onderwijsgroepamstelland.nl