Vrienden van de Roelof Venema School

Ouders die de school structureel iets extra's willen bieden, hebben zich verenigd in de Vrienden van de Roelof Venema School. Het doel is om de school (financieel) te helpen bij het realiseren van projecten of activiteiten waarbij de middelen van de school beperkt zijn. Daarnaast wil de vereniging het computergebruik op school stimuleren, wensen vervullen van het lerarenteam en culturele activiteiten ontplooien.

De vrienden organiseren het jaarlijkse eindfeest met fundraising. Dat laatste hebben zij uitbesteed aan een speciaal hiervoor opgerichte sponsorcommissie. De opbrengst van deze fundraising wordt gebruikt voor culturele uitjes en - in overleg - voor verrijking van ons onderwijs (in de vorm van materialen en/of mankracht). Zo heeft de vereniging in het verleden onder meer bijgedragen aan het aanschaffen van nieuwe pc's, een speeltoestel, nieuwe audioapparatuur en de inrichting van ons techniek-, handvaardigheids- en kooklokaal.

 
Sponsoring

Sponsoring is een mogelijkheid om de school financieel te ondersteunen. Wij maken incidenteel gebruik van deze mogelijkheid. Sponsoring moet passen binnen het vastgestelde beleid van de Onderwijsgroep Amstelland en binnen de visie van onze school. Ouders die extra mogelijkheden zien om de school financieel te ondersteunen, kunnen zich wenden tot de Vrienden van de Roelof Venema School.