Nieuw toelatingsbeleid Basisonderwijs Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel 

Wanneer uw kind vier jaar is, mag hij of zij naar school. Een hele mijlpaal.
Met een ruime keuze aan basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel is er altijd een basisschool bij u in de buurt. Op de website van deze gemeenten vindt u alle basisscholen.
Is of wordt uw kind voor 1 september 2024 4 jaar of ouder, dan verzoeken wij u het belangstellingsformulier in te vullen en is onderstaande informatie voor u niet van toepassing.


Gezamenlijke aanmelding en plaatsing
De basisscholen in Amstelveen hebben in overleg met de Gemeente Amstelveen besloten over te stappen op een nieuw aanmelding- en plaatsingsbeleid.
Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan, is dit toelatingsbeleid van toepassing.
Door deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders mogen elke school kiezen.

Aanmelden
Rond de 3de verjaardag van een kind wordt het aanmeldformulier met de informatie over aanmelden en plaatsen, vanuit de Gemeente aan u toegestuurd. Vanaf dat moment kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool door het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren.

Op het aanmeldformulier vult u in volgorde uw scholen van voorkeur in. U kunt iedere basisschool in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen. De school die u het meest geschikt vindt, zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest, zet u op nummer 2, en zo verder. U levert het aanmeldformulier uiterlijk op de sluitingsdatum in bij de school van eerste voorkeur. Elke school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in een centraal registratiesysteem.

Plaatsen
De plaatsing van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode 4 jaar worden, gebeurt op alle scholen op hetzelfde moment en geautomatiseerd. Elk aangemeld kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden. Om de kans op een school dichtbij huis te vergroten, heeft elk kind voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen vanaf zijn of haar woonadres.

Een kind dat al een oudere broer of zus op de school heeft, heeft op deze school een plaatsgarantie.
Wanneer bij de plaatsing even veel plaatsen als aanmeldingen zijn, worden alle kinderen op de school van hun uw eerste voorkeur geplaatst. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst.
Wanneer uw kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid geplaatst op de tweede, derde of volgende opgegeven voorkeur.
Doordat het merendeel van de basisscholen over voldoende plaatsen beschikt, zullen de meeste ouders een plaats op de school van eerste voorkeur of in ieder geval in hun top-3 krijgen.

Circa 6 maanden voor de 4de verjaardag ontvangt u bericht over de uitkomst van de plaatsing. U bevestigt de gereserveerde plaats aan de school en daarmee bent u verzekerd van de plaats.
Ouders mogen de aangeboden plaats weigeren. In dat geval zijn zij aangewezen op de scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.

Invoering en overgang
In de komende maanden wordt de invoering van deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen voorbereid.
Eind september 2023 ontvangen ouders met een kind geboren vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 de informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment kunnen deze ouders hun kind aanmelden. Kinderen die tot deze doelgroep behoren, kunnen niet eerder worden aangemeld.
Scholen doen ook geen toezeggingen aan kinderen die na 1 september 2020 geboren zijn.

Altijd (opnieuw) aanmelden!
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u uw kind in het verleden al op een basisschool had aangemeld. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op de school van voorkeur zit. Alleen op deze manier weet de school voor hoeveel kinderen de plaatsgarantie geldt. 
In de overgangsperiode wordt ouders, die in het bezit zijn van een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat hen een plaats is toegezegd, de gelegenheid geboden deze plaats te verzilveren op de school van eerste voorkeur.

Geboren na 31 augustus 2021
Ouders van kinderen die geboren zijn na 31 augustus 2021 en in schooljaar 2025 - 2026 voor het eerst naar school gaan, zullen in oktober 2024 het aanmeldformulier met de informatie ontvangen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.

Meer informatie?
Vanaf half september 2023 zal op de websites van de besturen, scholen en gemeente informatie over de nieuwe manier van aanmelden en plaatsen staan. Dan kunt u op deze website van de gemeente een woonadres invoeren en worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond.

Vanaf half september kunt u met uw vragen terecht bij de helpdesk van het toelatingsbeleid.