Ouders en Ouderhulp

De vrijwillige inzet van ouders en verzorgers stellen wij zeer op prijs. Ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar vrijblijvend opgeven voor diverse activiteiten zoals begeleiding tijdens creatieve middagen en excursies, en op sportdagen. Groepsleerkrachten waarderen het bovendien een beroep te kunnen doen op een klassenouder en op ouders bij schoolreisjes, bibliotheekbezoek en dergelijke.

De Roelof Venema School heeft veel betrokken ouders die zich niet alleen inzetten op het praktische vlak van het ondersteunen van leerkrachten bij feesten en uitjes, maar ook betrokken willen zijn bij het leerproces van de kinderen. Via onze website houden we ouders graag op de hoogte van de onderwerpen en de voortgang van het onderwijs zodat ouders in het verlengde van de schooltijd ook thuis aandacht kunnen besteden aan het werk en de ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast hebben we een aantal contactmomenten per jaar met ouders. In de schoolgids kunt u lezen hoe wij deze organiseren.