Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Dit kunnen zaken zijn van zeer uiteenlopende inhoud. Wij gaan ervan uit dat indien u ontevreden bent over bepaalde aspecten van het onderwijs op onze school, deze in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen wordt opgelost. Indien dit niets oplevert kan overleg plaatsvinden met de directie van de school. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie:
 
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070 - 3861697

info@gcbo.nl
www.gcbo.nl
 
Document Klachtenregeling


De Stichting Onderwijsgroep Amstelland heeft voor al haar scholen één onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld: mevrouw P. David. Zij kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie. Mevrouw Pepita David is te bereiken op 06 - 34 34 82 88 of via email p.david@planet.nl