Overblijven op de RVS 

Scholen hebben de verplichting om voor tussenschoolse opvang (= overblijffaciliteit) te zorgen. Onze school heeft ervoor gekozen om deze opvang te laten uitvoeren door pedagogisch medewerkers van Kinderrijk, Woest-Zuid en vrijwilligers.  

Gezien het gegeven dat veel ouders beiden werken, wordt er op de Roelof Venema School vrijwel door alle leerlingen gebruik gemaakt van deze voorziening. Het is echter niet verplicht. 

Ons streven is om kinderen op een fijne en veilige manier de pauze tijd tussen het ochtend- en middagprogramma te laten doorbrengen.  

De TSO (overblijf) bestaat uit twee onderdelen. Allereerst eten de kinderen onder leiding van hun eigen leerkracht hun lunch in de eigen klas. Het is belangrijk dat dit in rust en structuur plaatsvindt. Vervolgens gaan de kinderen buitenspelen onder leiding van pedagogische medewerkers en onze vaste vrijwilligers. 

De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders/verzorgers.  

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de Wet op het primair onderwijs - artikel 45.  

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn de kosten voor het schooljaar 2022-2023; 

 3 x per week x € 1,25 = € 3,75 x 40 schoolweken = € 150,-  

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de kosten voor het schooljaar 2022-2023;  

4 x per week x € 1,25 = € 5,- x 40 weken = € 200,- 

Wanneer u de betalingsverplichting niet na kunt komen, vragen wij u contact op te nemen met de directie. In alle redelijkheid zal de directie samen met u op zoek gaan naar een goede oplossing.