Tussen Schoolse Opvang (TSO/ overblijven)

De school heeft gekozen voor een model waarin alle kinderen verplicht op school overblijven. Hiervoor ontvangt de school een vergoeding van het Rijk. Echter, deze vergoeding is niet kostendekkend voor het structureel organiseren van kwalitatief goede opvang. De MR onderschrijft het belang van een zodanige opvang en daarmee het belang dat ouders deze vrijwillige bijdrage, die nu door de school wordt gevraagd, volledig voldoen.

De hoogte van de bijdrage is afgestemd met de MR en heeft ook de instemming van de MR. U krijgt aan begin van het schooljaar een digitaal verzoek om te betalen.

Mocht u geen betaalverzoek hebben ontvangen kunt u de bijdrage van € 140,- overmaken op rekeningnummer NL37RABO0106335057 t.n.v. Roelof Venema School te Amstelveen ovv:

-Schooljaar
-Voor- en achternaam van uw kind
-Groep van uw kind

Overblijfcoördinator: mevr. Linda van Weelden