Vertrouwenspersonen 

Als u ergens meezit, is in principe de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen. Dit zijn Sanne Sloothaak en Pauline Versluis. 

De vertrouwenspersoon is er voor u en uw kind. Zij luistert, adviseert en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Zij maakt met u of uw kind een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag 

De interne vertrouwenspersonen zijn door het bestuur benoemd om deze taak in de school uit te voeren en de belangen van de klager, ouder of kind, te behartigen.  

De vertrouwenspersoon stelt zich onafhankelijk op om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle informatie omgaan. De scholen kennen ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is een objectieve deskundige van buiten de school. De vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. De externe vertrouwenspersoon van onderwijsgroep Amstelland is Pepita David.
U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon via deze link 
Amstelland > Ouders > Klachtenregeling (onderwijsgroepamstelland.nl) .  

Sanne Sloothaak  (leerkracht groep 8c)

s.sloothaak@ogamstelland.nl 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

Pauline Versluis (leerkracht groep 4b)

p.versluis@ogamstelland.nl 
Aanwezig: woensdag, donderdag en vrijdag