De Ouderraad

 

De Roelof Venema School heeft een actieve Ouderraad (OR) die bestaat uit betrokken ouders. Het doel van de OR is de school te ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten die niet tot de kerntaak van het onderwijs behoren. Zo helpt de OR het schoolteam bij het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, de sportdag, het afscheid van groep 8 en de schoolreisjes. Ook organiseert de OR de kerstborrel voor ouders en zet zij de medewerkers namens alle ouders in het zonnetje op de dag van de leerkracht.

 

Samenstelling

De OR bestaat momenteel uit de volgende enthousiaste ouders:

Marcel Bartels (voorzitter), vader van Joppe groep 7c en Nika groep 4b

Vivien Goudt, moeder van Julian groep 4b en Pieter groep 2e

Kathelijne Hartkamp, moeder van Annelotte groep 5b en Ellanoor groep 2c

Lizet van de Kamp, moeder van Fabienne groep 2f

Mariette Kloppenburg, moeder van Florine 4b en Felix groep 1f

Wessel Koornstra (penningmeester), vader van Sebastiaan groep 3b en Benjamin groep 1f

Myrna Mosterd, moeder van Jasper groep 5b en Ruben groep 2b

Miranda Ridderbosch, moeder van Mattis groep 7b

Mirjam Wals, moeder van Eline groep 5a en Filippa groep 2e

Martijn de Vries, adjunct-directeur van de Roelof Venema School, adviseert de OR.

 

Meehelpen?

De zittingstermijn van OR-leden is 3 jaar. We verwelkomen elk schooljaar dus enkele nieuwe ouders. Ouders die minder structureel willen helpen zijn ook van harte welkom, bijvoorbeeld bij het versieren van de school rond de feestdagen. Als je de Ouderraad wilt versterken of een andere vraag hebt, neem dan contact op. Dat kan bij een van de leden op het schoolplein of via email: ouderraad@rvenemaschool.nl

 

Ouderbijdrage

De activiteiten die de OR organiseert worden gefinancierd uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 55,00 per kind per jaar. Hiervan worden de schoolreisjes en kosten van het Sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de sportdag en het afscheid van groep 8 betaald.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders per email een betaalverzoek. Mocht u deze gemist hebben, dan kunt de ouderbijdrage overmaken op: NL 97 INGB 000 68.67.911 t.n.v. Ouderraad Roelof Venema School te Amstelveen onder vermelding van de naam en groep van uw oudste kind op deze school.

Voor alle duidelijkheid; de ouderbijdrage is niet de bijdrage voor de tussenschoolse opvang (overblijf). Daarvoor krijgt u –eveneens aan het begin van het schooljaar- een betalingsverzoek van de school zelf.


Login voor de ouderraad
Betrokkenen van de ouderraad van de Roelof Venemaschool kunnen hier inloggen