De Ouderraad 

Op schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, paasontbijt, sportdag en het afscheid van groep 8, allemaal activiteiten die de schooltijd op de Roelof Venema School extra bijzonder maken.  

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, is er een groep betrokken ouders die het schoolteam helpt bij het organiseren van al deze activiteiten. Deze ouders vormen samen de Ouderraad (de OR).  

Het doel van de Ouderraad is om te helpen bij alle activiteiten die niet tot de kerntaak van het onderwijsteam behoren. Dit zijn jaarlijks terugkerende activiteiten en de Ouderraad zet de medewerkers namens alle ouders in het zonnetje op de dag van de leerkracht. Maar ook voor een eenmalig evenement staat de OR graag klaar om het schoolteam te ondersteunen. 

Samenstelling 
 
De OR bestaat uit de volgende leden: 
 Wessel Koornstra (voorzitter), vader van Sebastiaan, Benjamin en Olivier 
Swie Han Lo (penningmeester), vader van Casper en Chris 
Sasja Maas (secretaris), moeder van Lotte en Venne 
Caresse Boekhout, moeder van Livia en Daelynn 
Brigitte Spruijt, moeder van Sophie en Roos   
Monica Sada, moeder van Mathias, Eline en Philip 
Carina Hazenoot, moeder van Hannah en Floris  
Anneke Bentvelzen, moeder van Matz, Evi en Boaz 
Saskia Kerbusch, moeder van Eline en Rosalie 
Anastasiia Kukhnina, moeder van Michael en Simon 
Annemiek, moeder van Freek en Guusje   
Meehelpen? 
Steek jij graag de handen uit de mouwen en vind je het leuk om iets extra voor de school te kunnen betekenen? Ieder jaar is zoeken de OR een aantal nieuwe, enthousiaste ouders om het team te versterken. De zittingstermijn van OR-leden is drie jaar. Mocht je zin hebben om te helpen, maar iets minder structureel. Dan heten we je ook van harte welkom, want we zoeken regelmatig extra ouders om bij te springen bij bijvoorbeeld het versieren van de school rondom de feestdagen.  

Wil je de Ouderraad versterken of heb je een andere vraag, neem dan contact op met een van de OR-leden op het schoolplein of via email: or.roelofvenema@ogamstelland.nl 
  
Ouderbijdrage 
De activiteiten die de OR organiseert worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 55,00 per kind per jaar. Hiervan worden de schoolreisjes en kosten van het Sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de sportdag en het afscheid van groep 8 betaald.  

Op de Roelof Venema School hoort ieder kind erbij! Dus alle activiteiten die de OR organiseert of waaraan de OR een bijdrage aan levert, zijn voor alle kinderen op school. Maar om deze activiteiten te bekostigen zijn we afhankelijk van uw bijdrage. Daarom doen we een beroep op alle ouders om, voor zover dat mogelijk is, de vrijwillige bijdrage voor de schoolactiviteiten te betalen zodat wij ook dit jaar en in de toekomst de schoolreisjes, vieringen en andere activiteiten kunnen blijven bekostigen. 

Tot slot willen we meegeven dat, mocht het echt niet lukken om de ouderbijdrage te betalen, de kinderen natuurlijk niet uitgesloten worden van activiteiten. Wel kan het zijn dat wanneer de totaal ontvangen ouderbijdrage daalt, we het aantal activiteiten zullen moeten terugbrengen. Daarom hopen wij op uw blijvende steun.  

 Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders per email een betaalverzoek. Mocht deze onverhoopt niet ontvangen zijn, neem dan even contact op met de ouderraad via or.roelofvenema@ogamstelland.nl
 
Ter verduidelijking: de ouderbijdrage is niet de bijdrage voor de tussen schoolse opvang (TSO of het overblijven). Daarvoor komt eveneens aan het begin van het schooljaar, een betalingsverzoek van de school zelf. Het verschil tussen deze twee is dat de TSO-bijdrage verplicht is en de ouderbijdrage op vrijwillige basis is.