De Ouderraad

De Roelof Venema School heeft een actieve Ouderraad (OR) die bestaat uit betrokken ouders. Het doel van de OR is de school te ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten die niet tot de kerntaak van het onderwijs behoren. Zo helpt de OR het schoolteam bij het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, de sportdag, het afscheid van groep 8 en de schoolreisjes. Ook organiseert de OR de kerstborrel voor ouders en zet zij de medewerkers namens alle ouders in het zonnetje op de dag van de leerkracht.

Samenstelling

De OR bestaat uit de volgende leden:

Kim Schouten, moeder van Max en Daniel

Marvin Kohen (voorzitter), vader van Sara en Julian

Lizet van de Kamp, moeder van Fabienne 

Daan Kieft, moeder van Benjamin

Wessel Koornstra (penningmeester), vader van Sebastiaan, Benjamin en Olivier 

Eben du Plessis vader van Anne, Jeanne en Simone 

Ida Zwaan, adjunct-directeur van de Roelof Venema School, adviseert de OR.
 

Meehelpen?
De zittingstermijn van OR-leden is 3 jaar. We verwelkomen elk schooljaar dus enkele nieuwe ouders. Ouders die minder structureel willen helpen zijn ook van harte welkom, bijvoorbeeld bij het versieren van de school rond de feestdagen. Als je de Ouderraad wilt versterken of een andere vraag hebt, neem dan contact op. Dat kan bij een van de leden op het schoolplein of via email: or.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl

 

Ouderbijdrage
De activiteiten die de OR organiseert worden gefinancierd uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 55,00 per kind per jaar. Hiervan worden de schoolreisjes en kosten van het Sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de sportdag en het afscheid van groep 8 betaald.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders per email een betaalverzoek. Mocht u deze gemist hebben, neemt u dan even contact met de ouderraad op via or.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl.

Voor alle duidelijkheid; de ouderbijdrage is niet de bijdrage voor de tussenschoolse opvang (overblijf). Daarvoor krijgt u, eveneens aan het begin van het schooljaar, een betalingsverzoek van de school zelf.


Login voor de ouderraad
Betrokkenen van de ouderraad van de Roelof Venema School kunnen
hier inloggen