Extra verlof

Verlof aanvragen is mogelijk in uitzonderlijke situaties. De school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving die in de leerplichtwet is omschreven. In welke situaties verlof wordt toegekend vindt u op het verlofformulier. 

Via onderstaande link kunt u het formulier voor het aanvragen van verlof downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u aan de directie van de school: directie.roelofvenema@ogamstelland.nl.
De aanvraag wordt in behandeling genomen en indien het verlof wordt goedgekeurd, ontvangt u een ondertekende kopie van het document retour. 
Indien de verlofaanvraag niet voldoet aan de voorwaarden of wanneer er vragen zijn met betrekking tot de opgegeven redenen, neemt één van de directieleden contact met u op. Aanvraagformulier 'Verlof tot  en met 10 dagen'
Aanvraagformulier 'Verlof meer dan 10 dagen'

In de toelichting kunt u lezen wanneer uw verlofaanvraag voldoet aan de gestelde eisen.