De MR

Medezeggenschapsraad van de RVS
De MR van de RVS bestaat uit 8 leden, die verkozen zijn voor een periode van 3 jaar. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Irene Mohamed (schoolopleider), Edith Kok (groep 8 en secretaris van de MR), Linda Estoppey (groep 7) en Michelle Ales (groep 1/2). De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door Frederike Vellekoop, Tim Grundmeijer (vader van Phiene, Benjamin en Friso), Rona Cremers (moeder van Julian en Josephine) en Annemiek Theunissen (voorzitter en moeder van Elodie, Julius en Vivienne).

Heb je een signaal of suggestie?
Wil je bepaalde onderwerpen onder de aandacht brengen van de school/de MR? Dan horen wij dat graag. Je kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein of bereiken via
mr.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl. Een van ons neemt dan zo snel mogelijk contact op.