Nieuwsbrief mei 2020

26-05-2020
Terug naar school
Wat was het fijn dat we de kinderen weer konden verwelkomen in hun vertrouwde groep. Natuurlijk vonden we het allemaal even een beetje spannend, maar het loopt goed.
We zijn alle ouders heel dankbaar voor de medewerking en voor de zorgvuldige wijze waarop iedereen zich aan de afspraken probeert te houden.

Nieuwsbrief mei 2020

Hoe nu verder 

De periode tot de zomervakantie is kort. De leerkrachten zijn nu bezig om zich een goed beeld te vormen van de onderwijskundige stand van zaken. Wat heeft welk kind nu nodig? 

Ook onderzoeken we hoe we de eindejaar rapportage vorm kunnen gaan geven.  

We hopen op meer duidelijkheid vanuit het rijk over uitbreiding van het aantal lesdagen en/of het wel of niet samenvoegen van de cohorten. We verwachten daar rond 1 juni iets meer duidelijkheid over te hebben. 

Zodra we u hierover nader kunnen informeren zullen we dat doen. 

 

Afscheid Elly Hoenderkamp 

Onze intern begeleider van de groepen 1 t/m 4 gaat ons helaas verlaten. Ze heeft zich de afgelopen jaren met grote inzet gewijd aan de ondersteuning van ouders en leerkrachten bij de problematiek die kinderen in hun leerproces kunnen ervaren. Elly is een vrolijke collega en een sfeermaker in de groep. 

We zullen haar erg gaan missen. Per 1 juni stapt ze over naar haar nieuwe werkplek. 

We danken Elly voor haar grote, onvermoeibare en enthousiaste inzet. 

Inmiddels hebben we gelukkig al wel een opvolgster kunnen benoemen. Haar naam is Josje Marsman. Zij is een ervaren intern begeleider en we zijn blij dat we er zo snel in geslaagd zijn om de lege plek weer op te vullen. 

 

Het eindfeest 

Helaas kunnen we het eindfeest in verband met de Corona maatregelen niet door laten gaan op de manier zoals we gewend zijn. We beraden ons met de Vrienden van de Roelof Venema School op een alternatief. 


Bericht van de schoolarts

Graag uw aandacht voor onderstaande brief van de schoolarts: 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de Roelof Venemaschool, 

De afgelopen periode is een rare tijd geweest voor de kinderen en voor u. Ook nu de scholen weer open gaan is de situatie nog niet "terug naar normaal".  Ook voor ons betekent dat een aanpassing in onze werkzaamheden. Het belangrijkste is dat we beschikbaar willen zijn voor de ouders en kinderen die ons nodig hebben. Dat kan zijn omdat er vragen zijn over het coronavirus en veiligheid. Of omdat er vragen of zorgen zijn omdat het gedrag van uw kind is veranderd (moeite met slapen, angstiger, snel boos, verdrietig, buikpijn zonder lichamelijke oorzaak, zindelijkheidsproblemen). Of misschien zijn er andere veranderingen in uw gezin die stress veroorzaken en waar u graag met iemand over zou willen praten. En natuurlijk kunnen uw vragen/zorgen ook los staan van alles wat met de uitbraak van het coronavirus heeft te maken. 

U kunt met ons contact opnemen: 

Jeugdarts Barry Oe boe@ggd.amsterdam.nl  

Jeugdverpleegkundige Anne Oulad Si Ali   aouladsiali@ggd.amsterdam.nl  tel.nr. 06- 22837014 

Daarnaast kunnen ouders van kleuters  gebruik maken van de ouderchat: https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/ 

En het Nederlands Jeugdinstituut heeft een mooie pagina gemaakt met allerlei informatie voor ouders en kinderen: https://www.nji.nl/coronavirus 


Hartelijke groet namens het team JGZ  

Belangrijke dagen

21-22 mei: Hemelvaart. Kinderen vrij
01 juni: 2e Pinksteren. Kinderen vrij
06 juli -14 aug: Zomervakantie