Overzicht nieuws

17-05-2019
| In deze nieuwsbrief ook het vakantierooster 2019-2020
15-04-2019
| In het Schoolondersteuningsprofiel komt aan bod welke ondersteuning (oftewel onderwijszorg) de Roelof Venema School kan bieden aan leerlingen en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.