Welkom op de website van de
Roelof Venema SchoolIeder kind is anders.
Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. De Roelof Venema School biedt een goede mix van kennisoverdracht door een professioneel team en ruimte voor zelfontplooiing op het eigen niveau van het kind.

 
In het Schoolondersteuningsprofiel komt aan bod welke ondersteuning (oftewel...