RVS Nieuwsbrief augustus 2018-2019
Nieuwsbrief augustus 2018

met de volgende punten:
-Start nieuw schooljaar
-Toekomstgericht onderwijs
-AVG en foto's
-Verkeersituatie
-BSO activiteit Mad Science
-Belangrijke dagen

Start nieuw schooljaar

Beste ouders en verzorgers,

Volgende week zullen de deuren om 8.20 uur weer opengaan en zal het nieuwe schooljaar beginnen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!
Het team heeft er in ieder geval weer zin in. We starten met 8 nieuwe collega’s en zijn erg blij dat alle kinderen een (of twee) vaste leerkracht(en) hebben, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Er zit nog een kleine vacature bij de kleuters.

Toekomstgericht onderwijs
Komend jaar zal de school op onderzoek gaan naar mogelijkheden om ons onderwijs toekomstgericht  en – bestendig te maken. Ons onderwijs moet aansluiten bij de veranderende wereld waarin uw kinderen zichzelf staande moeten houden, met anderen oplossingen moeten vinden voor uitdagende problemen en persoonlijke invulling gaan geven aan de moderne wereld. Er zal meer aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van specifieke vaardigheden van kinderen, bijv. samenwerken en ICT- en mediavaardigheden.
De school kiest daarom komende schooljaar voor een verkenning van programma’s waarin enerzijds elementen uit onze visie herkenbaar zijn opgenomen: meervoudige intelligentie, verschillen tussen kinderen, autonomie en meer- en hoogbegaafdheid. Anderzijds bevatten deze programma’s: aandacht voor Internationalisering, thematisch onderwijs en persoonlijke doelen.
De eerste pilot is IPC en zal in september/oktober beginnen. IPC (International Primary Curriculum) is een internationaal erkend programma, ontwikkeld door en voor Internationale Scholen. Inmiddels hebben veel reguliere scholen in Nederland dit programma omarmd, waarbij met name het leerplezier en -rendement van de kinderen enorm is toegenomen. Het programma kenmerkt zich door integratie van zaakvakken, expressie en cultuur, media en ICT. Waarbij niet alleen kennis centraal staat, maar juist doelen voor (21 eeuwse) vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en internationalisering worden nagestreefd.

AVG
We vinden het als school belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en die van uw kind.
Leerlinggegevens zijn goed beschermd op school De AVG regelt hoe scholen (en andere organisaties) om moeten gaan met persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres en woonplaats. Maar ook het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsgegeven. De school heeft verschillende persoonsgegevens nodig om contact te houden met u als ouders. Ook werkt de school met andere informatie over uw kind, zoals leerresultaten. Deze gegevens staan in een leerlingdossier. Onze school beveiligt alle gegevens goed, de gegevens zijn alleen bereikbaar voor diegenen die daar mee moeten werken. Zonder gebruikersnaam en wachtwoord is deze informatie niet toegankelijk.
 
De AVG regelt hoe persoonsgegevens beschermd moeten worden. Binnen onze school maken we afspraken en is er een coördinator gegevensbescherming aangesteld. Onze school hoort bij Onderwijsgroep Amstelland. Ook binnen de onderwijsgroep is er een (bovenschoolse) coördinator gegevensbescherming: Wilma van Drunen. Als het nodig is, neemt zij contact op met de externe functionaris gegevensbescherming. Op school is Linda Estoppey de coördinator.
 
Foto’s geven kleur aan onze website en communicatie en helpen om te laten zien wat voor school we zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s van leerlingen en ander beeldmateriaal. De AVG heeft ook hierop betrekking. Foto’s op de website staan op een afgeschermd gedeelte dat alleen toegankelijk is na het invullen van inloggegevens en wachtwoord. Voor gebruik van beeldmateriaal in publicaties van de school of het bestuur vragen we elk jaar toestemming aan ouders. We verzoeken u daarom dit formulier in te vullen.
 
Verkeersituatie
Graag uw aandacht voor de verkeersveiligheid naar school toe. Hoe dichter bij school, hoe gevaarlijker kinderen en ouders de situatie ervaren.
-Vanaf 3 september zijn er wegwerkzaamheden aan de Karel Keizerweg.
-Tussen 3 september en 14 september controleert de politie op hinderlijk (parkeer-)gedrag rondom school.
-Vanaf 1 oktober wordt betaald-parkeren ingevoerd in de Terschellingsstraat en een deel van de Vlielandstraat

Mad Science
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op school op 7-9-2018, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. 
De cursus voor groep 5 t/m 8 is op maandag om 15:00, vanaf 17-9-2018
De cursus voor groep 3/4 is op donderdag om 15:00, vanaf 20-9-2018.
De lessen duren een uur. 
 
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! 
De cursus van dit schooljaar heet Natuurlijk Natuurkunde. We gaan aan de slag met beweging, geluid, licht, elektriciteit, magneten en warmte.
Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis. 
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. 
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep starten. Inschrijven kan t/m 12-9-2018. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
 
Belangrijke dagen:

3 september Hele dag start schooljaar
6 september 19.00 – 20.00 uur Informatieavond 1/2 F
8 september 15.00 – 22.30 uur Opening Villa Randwijck
11 september 19.00 – 20.00 uur Informatieavond 3/4
12 september 19.00 – 20.00 uur Informatieavond 5/6
13 september 19.00 – 20.00 uur Informatieavond 7/8
17 september 19.00 – 20.00 uur Informatieavond 1/2 A t/m E
24 september 9.00 – 15.30 uur schoolreis 3/4
25 september 9.00 – 16.30 uur schoolreis 5/6
26 september Hele dag Studiedag, Alle kinderen vrij.
27 september 9.00 – 15.30 uur Schoolreis 1/2
3 oktober – 5 oktober 8.15 – 16.45 uur Schoolkamp groep 8
10-11 oktober   Schoolfotograaf
12 oktober   Spelletjesdag
16 oktober 9.00 – 16.30 uur Schoolreis groep 7