RVS Nieuwsbrief april 2017-2018
Nieuwsbrief 3 april 2018

Nieuwe Jeugdhulpverlener/ ouder-kind coach.

In de laatste Nieuwsbrief had onze jeugdhulpverlener zich net aan u voorgesteld. Zij is echter overgestapt naar een andere baan. Haar opvolgster stelt zich onderstaand aan u voor.
Mijn naam is Merle Mentink. Vanaf april 2018 ben ik als jeugdhulpverlener (ouder- kind coach) elke donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur aanwezig op basisschool Roelof Venema.  Ik ben als jeugdhulpverlener in dienst van de gemeente Amstelveen en één van mijn taken is Jeugdhulp-verlener op school.
 
Wat doet een jeugdhulpverlener?
Een jeugdhulpverlener kan met u in gesprek als u vragen heeft over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt bij mij terecht als u zich zorgen maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. Denkt u hierbij aan vragen als
•             Uw kind is zonder zichtbare aanleiding snel boos of verdrietig
•             Uw kind wil niet naar school
•             Uw kind kan niet stil zitten in de klas en stoort andere kinderen tijdens de les
•             Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen
•             Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen
•             Uw kind wordt gepest of pest andere kinderen
•             Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden
•             Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet aan regels
•             Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om te
                gaan
•             U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit voor impact
                heeft op uw kind(eren)
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken waar u mij over kunt aanspreken. Blijf er niet mee rondlopen, stel gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een oplossing te zoeken voor uw vragen.  Het kan zijn dat ik u niet zelf verder kan helpen, maar samen met u wel de juiste persoon kan vinden om u verder te helpen.
 
Waar en wanneer kunt u mij vinden?
Ik ben elke donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur aanwezig. U kunt mij zonder afspraak aanspreken of u kunt contact opnemen via de mail m.mentink@amstelveen.nl of bellen naar 06-17750358 voor advies of om een afspraak te maken. Ook kunt u via de leerkrachten en intern begeleiders met mij een afspraak inplannen.
 
Koningsspelen
 
Vrijdag 20 april doen wij weer mee aan de Koningsspelen. Om deze dag weer tot een groot succes te maken hebben wij uw hulp nodig. Kunt u ons helpen, geef dit dan door aan de juf/meester van uw kind. We kunnen uw hulp gebruiken vanaf ongeveer 09.30 uur.
 
Directeur spreken
 
Op vrijdag van 8.30 -9.00 uur is er mogelijkheid voor een (inloop) gesprek met de directeur. Het koffie-uurtje op de woensdagen vervalt, wegens gebrek aan belangstelling.
 
Nieuwsgierig of werken in het onderwijs wat voor u is?
Wilt u ook een bijdrage leveren aan goed onderwijs aan onze kinderen? Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in te kunnen stromen en als leerkracht aan de slag te gaan? Bent u HBO of WO opgeleid? Dan nodigen wij u van harte uit.
Op donderdag 19 april om 19.45 uur organiseert Onderwijsgroep Amstelland een voorlichtingsavond op de Karel Eykman School om u meer te vertellen over de mogelijkheden. U vindt de uitnodigingsbrief  hier. Deze mag u delen met andere geïnteresseerden in uw omgeving. Graag zelfs.

Boekennieuws
 
De leerlingenraad heeft een onderzoek op school gedaan welke boeken de kinderen graag zouden willen lezen. Elke groep mocht een aantal favoriete boeken opgeven. Inmiddels zijn deze boeken aangeschaft (mede dankzij een bijdrage van RVS Got Talent) en staan zij in onze schoolbibliotheek. Wij wensen de kinderen heel veel leesplezier toe met hun nieuwe boeken!
 
BELANGRIJKE DATA
 
19 april
 
19.45 informatieavond op de Karel Eykmanschool over werken in het onderwijs, voor belangstellende ouders die als zij-instromer in het onderwijs willen gaan werken
20 april Koningsspelen
27 april – 13 mei Koningsdag en Meivakantie