RVS nieuwsbrief februari 2017-2018

 
 

Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 1 februari 2018

Warme truien dag a.s. vrijdag 2 februari
In het kader van de landelijke omtrent bewustwording van de urgentie van het energievraagstuk doen we als school mee met de warme truien dag. De verwarming wordt vrijdag enkele graden lager gezet zodat het minder behaaglijk aanvoelt in de school. We willen hiermee de kinderen bewust maken van ons aller verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met energie.
Wilt u uw kinderen vrijdag een lekker warme trui extra aantrekken? Laagjes werkt het best. Als het toch te warm wordt kunnen ze altijd ook iets uittrekken.

Jeugdhulpverlener/ Ouder-kind coach in de school
Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Binnen gemeente Amstelveen is een team jeugdhulpverleners werkzaam dat kennis en ervaring heeft met allerlei soorten jeugdproblematiek. Zij kunnen ouders ondersteunen en meedenken over welke hulp nodig is, en deze hulp inzetten.
In team jeugdhulp werken professionals met een achtergrond in o.a. de (ortho)pedagogiek, psychologie, systeemtherapie, pleegzorg, die zich bezighouden met allerlei vragen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 t/m 18 jaar.
Jeugdhulpverleners hebben diverse taken. En van deze taken zal per 2018 jeugdhulpverlener/ ouder-kind coach in de basisschool zijn.
In schooljaar 2016/2017 is een proef gedraaid met een jeugdhulpverlener als ouder-kind coach in de basisschool, met een positief resultaat. Daarom zal er vanaf 2018 op iedere basisschool in Amstelveen n dagdeel per week een jeugdhulpverlener aanwezig zijn.

Onze Jeugdhulpverlener/ ouder-kind coach stelt zich voor
Mijn naam is Jantine van den Tillaart, orthopedagoog. In mijn loopbaan heb ik veel contact met ouders en kinderen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. Ik ben bereikbaar voor ouders en school om mee te denken wanneer uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, u zorgen heeft die u wilt delen, of anderszins behoefte heeft aan contact rondom vragen over de opvoeding. In mijn werk kijk ik zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen gezinnen. Voor mij is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag, zodat kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk kunnen opgroeien.
 
U kunt mij rechtstreeks benaderen voor informatie en advies wanneer er vragen en/of zorgen zijn rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Wanneer de intern begeleider of leerkracht vragen en/of zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind, zullen deze zorgen met u besproken worden. Na uw toestemming kan ik hierin betrokken worden en indien gewenst contact met u opnemen of aansluiten bij een gesprek. Tevens kan ik korte gesprekjes/ begeleiding bieden aan uw kind (gericht op gedrag/ sociaal emotionele ontwikkeling), observeren in de klas en meedenken over een passend zorgaanbod buiten de school.
Gesprekjes met kinderen worden alleen gevoerd wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
 
Als u meer wilt weten, hoop ik dat u mij weet te vinden. U kunt mij bereiken via j.van.den.tillaart@amstelveen.nl, of 06-51496491.
Met vriendelijke groet,
 
Jantine van den Tillaart
Jeugdhulpverlener/ ouder-kind coach
 
 
BELANGRIJKE DATA
2 februari Warme truien dag
12-15 februari Tien minuten gesprekken groep 1 t/m 7
14 februari Save the date: 15.30 uur Strategische koers van de Onderwijsgroep Amstelland. U kunt zich aanmelden via deze link.
26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie