Nieuwe samenstelling Ouderraad

06-09-2018
De Ouderraad (OR) stelt zich graag voor.
U vindt alle informatie over de OR op deze pagina.
Ouders die structureel of incidenteel willen helpen, zijn van harte uitgenodigd om een vrijblijvend mailtje te sturen naar ouderraad@rvenemaschool.nl