Welkom op de website van de
Roelof Venema School

Ieder kind is anders.
Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. De Roelof Venema School biedt een goede mix van kennisoverdracht door een professioneel team en ruimte voor zelfontplooiing op het eigen niveau van het kind.

 
 
13oktober2016
Binnenkort zal er een verkeerscontrole plaatsvinden rondom onze school.
Krijgt u nog niet onze nieuwsbrief, maar bent u wel ge´nteresseerd?
Het vakantierooster voor schooljaar 2016-2017 is door de MR vastgesteld.