Welkom op de website van de
Roelof Venema School

Ieder kind is anders.
Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. De Roelof Venema School biedt een goede mix van kennisoverdracht door een professioneel team en ruimte voor zelfontplooiing op het eigen niveau van het kind.

Poll schoolgids

De schoolgids wordt elk schooljaar geactualiseerd. De beste verschijningsvorm vind ik:

Digitaal teruglezen op de website
Document ontvangen via de mail
Meegeven als papieren gids